Algemene voorwaarden

Lastmanstandingcompetitie.nl

 1. Lastmanstandingcompetitie.nl is een handelsnaam van Last Man Standing VOF., hierna te noemen Lastmanstandingcompetitie.nl.
 2. Voor vragen of klachten kan contact worden opgenomen met de Online Helpdesk van Lastmanstandingcompetitie.nl via info@lastmanstandingcompetitie.nl

  Inschrijving op Lastmanstandingcompetitie.nl
 1. Inschrijving op Lastmanstandingcompetitie.nl en deelname aan een spel op Lastmanstandingcompetitie.nl impliceert aanvaarding van de spelregels en voorwaarden.
 2. Voor inschrijving op Lastmanstandingcompetitie.nl geldt een minimale leeftijd van 18 jaar. Lastmanstandingcompetitie.nl heeft te allen tijde het recht om een gebruiker te verzoeken om een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van de betreffende eindgebruiker te verifiëren. Dit bewijs dient binnen 10 dagen te worden overgelegd.
 3. Per e-mailadres is slechts één inschrijving mogelijk.
 4. Iemand die zich heeft ingeschreven op Lastmanstandingcompetitie.nl heet een eindgebruiker.
 5. Een eindgebruiker is een natuurlijk persoon, het is niet toegestaan om met meerdere e-mailadressen, meerdere accounts aan te maken.

Spellen en sportpoules

 1. Een eindgebruiker kan zowel deelnemer (aan een sportpoule) zijn, als organisator (van een sportpoule).
 2. Een sportpoule is een verzameling van een groep mensen die deelneemt aan een spel op Lastmanstandingcompetitie.nl.
 3. Op Lastmanstandingcompetitie.nl worden spellen aangeboden rondom sportevenementen. Om deel te nemen aan een spel kan een deelnemer zich inschrijven voor:
  1. Een algemene (officiële) sportpoule van Lastmanstandingcompetitie.nl. Hierin worden automatisch alle deelnemers op Lastmanstandingcompetitie.nl geplaatst, dit betreft een overkoepelende poule.
  2. Een sportpoule welke is georganiseerd door een organisator.
 4. Het is voor een deelnemer mogelijk om aan meerdere sportpoules deel te nemen rondom hetzelfde spel. 
 5. Per spel gelden spelregels welke te raadplegen zijn op de Lastmanstandingcompetitie-website en de in de app.
 6. Het organiseren van een sportpoule via Lastmanstandingcompetitie.nl, of de deelname eraan is alleen geldig bij volledige en correcte opgave van alle gegevens volgens de door Lastmanstandingcompetitie.nl bepaalde wijze.
 7. Lastmanstandingcompetitie.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen eindgebruikers op enig moment te diskwalificeren of personen van deelname aan spellen op Lastmanstandingcompetitie.nl te weigeren. Lastmanstandingcompetitie.nl is in ieder geval gerechtigd tot weigering of diskwalificatie wanneer een eindgebruiker één van de voorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze toepasselijke wet- en regelgeving heeft overtreden.
 8. Over het spel, de uitslag en toewijzing van prijzen kan niet gecorrespondeerd worden.
 9. Bij geschillen over de spellen en sportpoules op Lastmanstandingcompetitie.nl neemt Lastmanstandingcompetitie.nl in redelijkheid en in enige en finale instantie een beslissing met in achtneming van de belangen van de desbetreffende eindgebruiker. De eindgebruiker erkent dat hij aan deze beslissing geen rechten kan ontlenen noch dat hij hiertegen een bezwaar-, beroep- of klachtenprocedure kan starten.
 10. De eindgebruiker ontvangt na inschrijving een periodieke nieuwsbrief van Lastmanstandingcompetitie.nl, deze wordt ongeveer twaalf keer per jaar verzonden. Per ontvangen nieuwsbrief heeft de eindgebruiker de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden, indien hij of zij hier geen prijs opstelt.
 11. Indien de eindgebruiker deelneemt aan een commerciële subpoule op Lastmanstandingcompetitie.nl, dan kunnen de gegevens van de eindgebruiker (zoals naam, geslacht, leeftijd en e-mailadres) door Lastmanstandingcompetitie.nl aan deze partner enkel worden verstrekt als de gebruiker hier separaat toestemming voor heeft gegeven.
 12. Op spellen van Lastmanstandingcompetitie.nl is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de spellen van Lastmanstandingcompetitie.nl zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Lastmanstandingcompetitie.nl.
 13. Lastmanstandingcompetitie.nl behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden of spelregels te allen tijde op enige wijze te wijzigen of aan te vullen. Dergelijke wijzigingen worden per e-mail, op het platform en/of hier gecommuniceerd.
 14. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven is Lastmanstandingcompetitie.nl gerechtigd een spel geheel of gedeeltelijk af te gelasten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

Privacy Policy

 1. Bij deelname aan spellen op Lastmanstandingcompetitie.nl worden door Lastmanstandingcompetitie.nl de persoonsgegevens verwerkt zoals gebruikersnaam en wachtwoord en emailadres. Deze persoonsgegevens worden door Lastmanstandingcompetitie.nl gebruikt voor een optimale tenuitvoerlegging van deelname waaronder het (laten) onderhouden van contacten met de deelnemer, het (laten) verrichten van marktonderzoek, het (laten) opstellen van profielen van de deelnemer alsook de deelnemer per post, e-mail of telefoon te (laten) informeren over gelijksoortige producten en diensten van Lastmanstandingcompetitie.nl en over (nieuwe) producten en diensten die binnen het interessegebied vallen van de eindgebruiker. De persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting. Meer informatie over het beleid omtrent privacy is te lezen in het privacy statement. Je gegevens worden indien gewenst gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Je kunt bij ons ten alle tijden aanvragen jouw gegevens te wijzigen, verbeteren aanvullen of te verwijderen. Je kunt dit doen door ons te mailen op support@lastmanstandingcompetitie.nl

Prijzen

 1. Op Lastmanstandingcompetitie.nl wordt er gespeeld voor de sportieve eer.
 2. Lastmanstandingcompetitie.nl biedt op geen enkele wijze geldprijzen, fysieke prijzen of andere prijzen van waarde aan, gekoppeld aan het spelresultaat van de spellen op Lastmanstandingcompetitie.nl.
 3. Het is niet toegestaan om op Lastmanstandingcompetitie.nl te spelen voor geldprijzen. Zou een organisator van een subpoule wel geldprijzen in het vooruitzicht stellen, dan valt dit nadrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Lastmanstandingcompetitie.nl en behoudt Lastmanstandingcompetitie.nl zich het recht voor om de subpoule te verwijderen en de organisator uit te sluiten.

Rechten en aansprakelijkheid

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van Lastmanstandingcompetitie.nl (waaronder foto’s, afbeeldingen, tekst, lay-out, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen, van het spel of de spel sponsors of adverteerders), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij Lastmanstandingcompetitie.nl, de betrokken sponsors en/of adverteerders.
 1. Lastmanstandingcompetitie.nl, de betrokken sponsors en/of adverteerders zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, ontstaan of voortvloeiende uit de spellen op Lastmanstandingcompetitie.nl of de aan de Lastmanstandingcompetitie.nl onderliggende systemen.
 2. Als een bepaling van deze voorwaarden in strijd is met toepasselijk wet- of regelgeving of als een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet rechtsgeldig is, dan (i) zal een dergelijke bepaling worden geacht te worden geherformuleerd zodat deze zoveel mogelijk de in de oorspronkelijke bepaling vervatte bedoeling van Lastmanstandingcompetitie.nl weergeeft in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en (ii) zullen de overige voorwaarden, bepalingen, bedingen en beperkingen onverminderd van kracht blijven.

Gegevens

 1. Lastmanstandingcompetitie.nl is een handelsnaam van Last Man Standing ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 75001454 te Vlaardingen 
زب هايج sexdejt.org موخرات كبيرة bihari ladki ki chudai indiansexbar.mobi open sexy video film www blue sex com pornview.org www com indian bf indin x hlebo.mobi bangla chuda chudi video youtube mangas porno hentaicraft.net karate hentai
mohini actress lalatube.mobi desipornhub bengali maid sex video pakistanixxxx.com porn sos movies malayamxxx hotmoza.tv girl open bath زب اسمر deluxepornos.com بانا هيما تايلور indan xxc bestsexporno.com sexy video mp3 song
春風ひかる 動画 javclips.mobi 淫語女子アナ19 バスト100cm神乳アナ松本菜奈実sp vidya bharti ki nangi photo videoxsearch.mobi mallu girls nude how to do sex video justindianpornx.com sex chennai video hindi bf sexy picture indiansexgate.mobi koothara youtubesexy hdindiantube.com www.vivud.com